מתמטיקה - יסודי
תחום: מתמטיקה
ספר: שבילים כיתה ה'
יחידה: שברים חלק ג'
פרק:
מספר הפעילויות: 8

הקובץ: פעילות 1
תיאור הפעילות: התלמידים מתאימים שברים (קטנים מ-1) לנקודות על ישר המספרים.
הקובץ: פעילות 2
תיאור הפעילות: התלמידים מתאימים שברים (גדולים מ-1) לנקודות על ישר המספרים.
הקובץ: פעילות 3
תיאור הפעילות: התלמידים מתאימים שברים לייצוגים שונים של שברים.
הקובץ: פעילות 4
תיאור הפעילות: התלמידים מתאימים שברים (שווים ל-1) לנקודות על ישר המספרים.
הקובץ: פעילות 5
תיאור הפעילות: התלמידים משווים בין שברים למספרים בעזרת ישר המספרים.
הקובץ: פעילות 6
תיאור הפעילות: התלמידים מתאימים מספרים מעורבים לנקודות על ישר המספרים.
הקובץ: פעילות 7
תיאור הפעילות: התלמידים מתאימים שברים ומספרים מעורבים לנקודות על ישר המספרים.
הקובץ: פעילות 8
תיאור הפעילות: התלמידים מתאימים שברים לנקודות על ישר מספרים. (קטע היחידה של הישר אינו מחולק, אך הוא מצויר על משבצות שמספרן הוא כפולה של המכנה.)