מתמטיקה - יסודי
תחום: מתמטיקה
ספר: שבילים כיתה ב'
יחידה: המבנה העשרוני עד 100 - חלק א
פרק:
מספר הפעילויות: 12

הקובץ: פעילות 1
תיאור הפעילות: בפעילות נתונים מספרים דו-ספרתיים (בכתב ובהמחשה של עשרות ויחידות. התלמידים מתבקשים להוסיף עשרות או יחידות למספר כלשהו, לכתוב תרגיל מתאים ולפתור אותו. התרגילים הם ללא המרה. רצוי להשתמש באבזרים, אך אפשר גם לצייר.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 2
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילי חיבור. התרגילים הם ללא המרה, מוסיפים עשרות שלמות או יחידות. המספר הראשון בכל התרגילים הוא 23 והוא מיוצג בעשרות וביחידות.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 3
תיאור הפעילות: בפעילות נתונים מספרים דו-ספרתיים (בכתב ובהמחשה של עשרות ויחידות). התלמידים מתבקשים להוריד עשרות או יחידות ממספר כלשהו, לכתוב תרגיל חיסור מתאים ולפתור אותו. התרגילים הם ללא המרה. רצוי להשתמש באבזרים, אך אפשר גם לצייר.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 4
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילי חיסור. התרגילים הם ללא המרה, מורידים עשרות שלמות או יחידות. המספר הראשון בכל התרגילים הוא 37 והוא מיוצג בעשרות ויחידות.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 5
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילים ומשוואות בעשרות שלמות: חיבור וחיסור.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 6
תיאור הפעילות: התלמידים מוסיפים ומורידים עשרת שלמה. המספר הראשון בתרגיל אינו עשרת שלמה.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 7
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילים ומשוואות של חיבור וחיסור בעזרת ייצוג של עשרות ויחידות במשטחים או ב"ציור בקיצור" של משטחים. התרגילים הם פשוטים ומבוססים על המבנה העשרוני של המספר, לדוגמה: __=63-3, 33=__ +3.
משך הפעילות: 30 דקות
הקובץ: פעילות 8
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילי חיבור וחיסור בעזרת ייצוג של עשרות ויחידות במשטחים או ב"ציור בקיצור" של משטחים. התרגילים הם ללא המרות, ואחד המחוברים הוא עשרת שלמה או מספר חד-ספרתי.
משך הפעילות: 50 דקות
הקובץ: פעילות 9
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילים ומשוואות של חיבור וחיסור ללא המרה. בכל סעיף יש ייצוג של מספר בעשרות ויחידות, ומספר זה הוא השלם (הסכום) בתרגילים שבאותו הסעיף. אחד המחוברים הוא עשרת שלמה או מספר חד-ספרתי.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 10
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילים ומשוואות של חיבור וחיסור ללא המרה. בכל סעיף שיש בו תרגיל יש ייצוג של השלם בעשרות ויחידות או במטבעות. בכל סעיף שיש בו משוואת חיבור יש ייצוג של המחובר הנתון. אחד המחוברים הוא עשרת שלמה או מספר חד-ספרתי.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 11
תיאור הפעילות: התלמידים עוסקים בפעילויות שונות המחזקות תובנה מספרית.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 12
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים שאלות מילוליות שמתאימים להן תרגילים ללא המרה מהסוגים המופיעים בפעילויות הקודמות.
משך הפעילות: 20 דקות