מתמטיקה - יסודי
תחום: מתמטיקה
ספר: שבילים כיתה ב'
יחידה: כפל וחילוק
פרק:
מספר הפעילויות: 9

הקובץ: פעילות 1
תיאור הפעילות: התלמידים נעזרים בציורים של קבוצות שוות ומשלימים סדרה בקפיצות של 3. בעזרת הסדרה הם עונים על שאלות ומתאימים להן תרגילים.
משך הפעילות: 25 דקות
הקובץ: פעילות 2
תיאור הפעילות: התלמידים עונים על שאלות שמתאימים להן תרגילי כפל וחילוק ונעזרים בציורים.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 3
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילי כפל: לכל תרגיל הם משלימים תבנית של גורמים ומכפלה וכותבים תרגיל חילוק מתאים. לאחר מכן הם פותרים תרגילי חילוק: לכל תרגיל הם משלימים תבנית של גורמים ומכפלה וכותבים תרגיל כפל מתאים.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 4
תיאור הפעילות: התלמידים עונים על שאלות שמתאימים להן תרגילי כפל וחילוק. נוסף על כך הם משלימים תבניות של גורמים ומכפלה ומתאימים ארבעה תרגילים לכל תבנית.
משך הפעילות: 25 דקות
הקובץ: פעילות 5
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים משוואות כפל ומשוואות חילוק. התלמידים יכולים להיעזר בתרגילים פתורים של כפל וחילוק.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 6
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים סדרה בקפיצות של 3. בעזרת הסדרה הם פותרים תרגילי חילוק, ולכל תרגיל חילוק שפתרו הם מתאימים תרגיל כפל.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 7
תיאור הפעילות: התלמידים עונים על שאלות שמתאימים להן תרגילי חילוק (חילוק לחלקים שווים.)
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 8
תיאור הפעילות: התלמידים עונים על שאלות שמתאימים להן תרגילי כפל ועל שאלות שמתאימים להן תרגילי חילוק (חילוק לחלקים שווים).
משך הפעילות: 25 דקות
הקובץ: פעילות 9
תיאור הפעילות: הפעילות עוסקת בקשר שבין שני תרגילי כפל 'עוקבים' (דוגמה: 3X6 , 2X6). בכל סעיף התלמידים עונים על שאלות הנוגעות לתרגילי כפל אלה. נוסף על כך הם משווים בין תרגילים שונים.
משך הפעילות: 30 דקות