תחום: חינוך לשוני
ספר: חינוך לשוני לכיתות ג-ד
יחידה: מידוע, תיאור והסבר
פרק:
מספר הפעילויות: 6

הקובץ: מערת הפילים
תיאור הפעילות: לפילים באפריקה הייתה בעיה- המלח שקיבלו ממזונם לא הספיק להם כדי לחיות. כדי לפתור את הבעיה הם ליקקו מלח במערה באפריקה...
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): הפקת מידע מכותרות, מציאת הרעיון המרכזי, מבנה של בעיה ופתרון, פירושי מילים, כתיבת סיכום, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות
הקובץ: עולים ובונים
תיאור הפעילות: הפעילות עוסקת בקשיים המלווים את העלייה לארץ לפני קום המדינה ולאחריה.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): הפקת מידע מכותרות, מציאת הנושא הנדון, מציאת הרעיון המרכזי, מבנה של פסקה, מבנה של סיבה ותוצאה, פירושי מילים, כתיבת סיכום, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 65 דקות
הקובץ: השפה הערבית והשפה העברית
תיאור הפעילות: הפעילות עוסקת בבחינת קווי הדמיון והשוני בין השפה העברית לשפה הערבית.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): הפקת מידע מכותרות, מציאת הנושא הנדון, מבנה של השוואה, כתיבת סיכום, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות
הקובץ: קיבוץ נגבה- יישוב ותיק
תיאור הפעילות: הפעילות מתארת את ההיסטוריה של קיבוץ נגבה מאז הקמתו ועד היום.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): הפקת מידע מכותרות, מציאת הנושא הנדון, מבנה של בעיה ופתרון, מבנה של רצף כרונולוגי, פירושי מילים, שימוש בסימני פיסוק, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות
הקובץ: חוק השבות
תיאור הפעילות: הפעילות מתארת את הסיבות שהביאו לחקיקת חוק השבות, מה קובע החוק ומה מקור שמו.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): מציאת הנושא הנדון, מבנה של סיבה ותוצאה, מבנה של רצף כרונולוגי, פירושי מילים, שימוש בסימני פיסוק, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות
הקובץ: מה עושים כשפוגשים דרקון?
תיאור הפעילות: טקסט מידעי – סיפורי המזמן פעילות של השוואה בין דרקון ממוצא מערבי לבין דרקון ממוצא מזרחי.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): הפקת מידע מכותרות, מבנה של השוואה, פירושי מילים, שימוש במילות קישור, כתיבת סיכום, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות