תחום: מתמטיקה
ספר: שבילים כיתה ג'
יחידה: המספרים עד 10,000 - חלק א
פרק:
מספר הפעילויות: 5

הקובץ: פעילות 1
תיאור הפעילות: הפעילות היא בתחום המספרים עד 1,000. התלמידים משלימים מאות שלמות בלוח אלף מוקטן שבו כל מאה משבצות מודגשות בגוון שונה. לאחר מכן התלמידים משווים בין מאות שלמות ופותרים תרגילי חיבור ותרגילי חיסור במאות שלמות. (לוח אלף מחיק שבו אפשר לקרוא את כל המספרים מצורף למארז האבזרים של "שבילים" לכיתה ג.)
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 2
תיאור הפעילות: הפעילות היא בתחום המספרים עד 1,000. התלמידים פותרים תרגילי חיבור ותרגילי חיסור. הם יכולים להיעזר במשטחים של מאה משבצות או ב"ציור בקיצור" של משטחים כאלה.
משך הפעילות: 30 דקות
הקובץ: פעילות 3
תיאור הפעילות: הפעילות היא בתחום המספרים עד 1,000. התלמידים פותרים תרגילי חיבור ותרגילי חיסור בעזרת קפיצות של 100 על ישרי מספרים. לאחר מכן הם משלימים בדרכים שונות תרגילים שבהם נתון מספר אחד בלבד.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 4
תיאור הפעילות: הפעילות היא בתחום המספרים עד 1,000. התלמידים פותרים תרגילי כפל, משוואות כפל ובעיות מילוליות בעזרת קפיצות של 100 על ישר מספרים. לאחר מכן הם מחשבים כמויות של עוגיות ארוזות וכן את סך השקלים בצירופים שונים של שטרות כסף.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 5
תיאור הפעילות: הפעילות היא בתחום המספרים עד 1,000. התלמידים מוצאים את מספר המאות, את מספר העשרות או את מספר היחידות במספרים שונים (מאות ועשרות שלמות). מומלץ להיעזר במשטחים מתאימים כמו בדוגמה.
משך הפעילות: 15 דקות