תחום: מתמטיקה
ספר: שבילים כיתה ג'
יחידה: המספרים עד 10,000 - חלק א
פרק:
מספר הפעילויות: 7

הקובץ: פעילות 1
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים את לוח המאתיים ומגלים כיצד הוא בנוי. התלמידים נעזרים בלוח כדי למצוא מספרים עוקבים ומספרים קודמים ולהשלים סדרות (הפרשים של 1 או של 10). כמו כן התלמידים עוסקים בכתיבה ובקריאה של מספרים.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 2
תיאור הפעילות: התלמידים נעזרים בלוח המאתיים כשהם קוראים וכותבים מספרים ופותרים תרגילים ומשוואות של חיבור ושל חיסור (1+, 1-, 10+, 10-, 20+, 20-).
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 3
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים את המספרים החסרים בישרי מספרים "מלאים". התלמידים נעזרים בישר המספרים כשהם משווים בין מספרים וכשהם מסדרים מספרים לפי גודלם. מצורף דף גזירה המיועד להכנת קטע מישר המספרים (מ-0 עד 200).
משך הפעילות: 30 דקות
הקובץ: פעילות 4
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים שאלות הקשורות לסדר המספרים ולהשוואת מספרים.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 5
תיאור הפעילות: התלמידים נעזרים בישרי מספרים ומשלימים סדרות (הפרשים של 20 והפרשים של 25). לאחר מכן הם פותרים תרגילי כפל ומשוואות המסתמכים על הסדרות שהשלימו.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 6
תיאור הפעילות: התלמידים מצרפים כמויות שונות של 10 עוגיות, 20 עוגיות, 25 עוגיות ו-100 עוגיות. התלמידים כותבים תרגילים המתאימים לצירופי הכמויות.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 7
תיאור הפעילות: התלמידים מכינים כמויות שונות של עוגיות מצירופים של 10 עוגיות, 20 עוגיות, 25 עוגיות ו-100 עוגיות. התלמידים כותבים תרגילים המתאימים לצירופי הכמויות.
משך הפעילות: 20 דקות