תחום: מתמטיקה
ספר: שבילים כיתה א'
יחידה: חיבור וחיסור עד 10
פרק:
מספר הפעילויות: 32

הקובץ: פעילות 1
תיאור הפעילות: בכל סעיף נתון תרגיל חיסור ומצוירים עצמים שמספרם מתאים למספר הראשון בתרגיל. הילדים צריכים למחוק עצמים לפי התרגיל ולפתור את התרגיל.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 2
תיאור הפעילות: בכל סעיף נתון תרגיל חיבור או תרגיל חיסור ומצוירים עצמים שמספרם מתאים למספר הראשון בתרגיל. הילדים צריכים להוסיף או למחוק עצמים לפי התרגיל ולפתור את התרגיל.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 3
תיאור הפעילות: בכל סעיף נתון תרגיל חיבור או תרגיל חיסור ומצוירות נקודות שמספרן מתאים למספר הראשון בתרגיל. הילדים צריכים להוסיף או למחוק נקודות לפי התרגיל ולפתור את התרגיל.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 4
תיאור הפעילות: הילדים פותרים תרגילי חיסור בפסים ודסקיות. (השלם הוא 10 או מספר עד 5.)
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 5
תיאור הפעילות: הילדים פותרים תרגילי חיסור: מצוירת תבנית עשר ובה מספר עיגולים המתאים לשלם, והילדים מקיפים עיגולים לפי התרגיל ומוחקים אותם.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 6
תיאור הפעילות: בכל סעיף מצוירת תבנית ובה 10 עיגולים. והילדים צריכים להקיף מספר עיגולים כרצונם, למחוק אותם ולהשלים תרגיל חיסור מתאים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 7
תיאור הפעילות: הילדים כותבים שני תרגילי חיסור שונים המתאימים לאותה הפרדה של שלם. השלם וההפרדה לחלקים מצוירים. השלם הוא מספר עד 5.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 8
תיאור הפעילות: הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם אחד החלקים הוא 0. מומלץ לייצג את הפעולה בציור של פסים ודסקיות.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 9
תיאור הפעילות: הילדים פותרים משוואות חיסור שבהן אחד החלקים הוא 0 או 1 או 5. השלם מצויר בפסים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 10
תיאור הפעילות: הילדים פותרים תרגילים ומשוואות שבהם אחד החלקים הוא 1. אפשר להיעזר בשורת מספרים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 11
תיאור הפעילות: הילדים פותרים משוואות חיסור שבהן אחד החלקים הוא 0 או 1 או 5. השלם מיוצג בציור של אצבעות מורמות, והילדים צריכים לסמן את האצבעות שצריך לקפל, כך שיישארו מורמות האצבעות המייצגות את החלק הנתון במשוואה.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 12
תיאור הפעילות: הילדים כותבים ארבעה תרגילים שונים המתאימים לאותה הפרדה של שלם. השלם וההפרדה לשני החלקים מצוירים בפסים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 13
תיאור הפעילות: הילדים פותרים תרגילים ומשוואות של חיבור וחיסור שבהם שני החלקים שווים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 14
תיאור הפעילות: 1. הילדים כותבים תרגילי חיסור שונים שבהם השלם הוא 10. השלם מיוצג בפסים. 2. הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 5 או 8. השלם מיוצג באצבעות הידיים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 15
תיאור הפעילות: 1. הילדים כותבים תרגילי חיסור שונים שבהם השלם הוא 7. השלם מיוצג בפסים. 2. הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 6 או 9. השלם מיוצג באצבעות הידיים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 16
תיאור הפעילות: הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 9. השלם מיוצג בעיגולים בתבנית עשר, והילדים צריכים להקיף עיגולים ולמחוק אותם לפי התרגיל.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 17
תיאור הפעילות: בכל סעיף יש ציור של 9 ציפורים. בכל ציור הילדים מוחקים מספר אחר של ציפורים וכותבים תרגיל חיסור מתאים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 18
תיאור הפעילות: 1. הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 8. בכל סעיף מצוירות 8 דסקיות על פס. 2. הילדים פותרים תרגילי חיבור. השלם הוא 7, 8, 9 או 10.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 19
תיאור הפעילות: הילדים כותבים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 8 ופותרים אותם. השלם מיוצג בעיגולים בתבנית עשר, והילדים צריכים להקיף עיגולים ולמחוק אותם לפי התרגיל שכתבו.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 20
תיאור הפעילות: בכל סעיף יש ציור של 8 צבים. בכל ציור הילדים מוחקים מספר אחר של צבים וכותבים תרגיל חיסור מתאים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 21
תיאור הפעילות: 1. הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 7. בכל סעיף מצוירות 7 דסקיות על פס. 2. הילדים פותרים תרגילי חיבור.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 22
תיאור הפעילות: הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 7. השלם מיוצג בעיגולים בתבנית עשר, והילדים צריכים להקיף עיגולים ולמחוק אותם לפי התרגיל.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 23
תיאור הפעילות: בכל סעיף יש ציור של 7 ציפורים. בכל ציור הילדים מוחקים מספר אחר של ציפורים וכותבים תרגיל חיסור מתאים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 24
תיאור הפעילות: 1. הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 6. בכל סעיף מצוירות 6 דסקיות על פס. 2. הילדים פותרים תרגילי חיבור.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 25
תיאור הפעילות: הילדים פותרים תרגילי חיסור שבהם השלם הוא 6. השלם מיוצג בעיגולים בתבנית עשר, והילדים צריכים להקיף עיגולים ולמחוק אותם לפי התרגיל.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 26
תיאור הפעילות: בכל סעיף יש ציור של 6 פרפרים. בכל ציור הילדים מוחקים מספר אחר של פרפרים וכותבים תרגיל חיסור מתאים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 27
תיאור הפעילות: בכל סעיף מצוירים עיגולים על פס עשר. הילדים פותרים תרגילי חיסור ומשוואות חיבור שבהן השלם הוא מספר המתאים למספר העיגולים המצוירים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 28
תיאור הפעילות: הילדים פותרים תרגילי חיסור (השלם עד 10).
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 29
תיאור הפעילות: בכל סעיף נתונים שני מספרים. הילדים משתמשים בשני המספרים וכותבים תרגיל חיבור ותרגיל חיסור.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 30
תיאור הפעילות: בכל סעיף כתובים תרגיל חיבור ותרגיל חיסור שבהם אותם שני מספרים. הילדים פותרים את התרגילים.
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 31
תיאור הפעילות: 1. הילדים פותרים תרגילי חיבור שבכל אחד מהם אחד החלקים הוא 2. התרגילים כתובים לפי סדר תוצאותיהם. (רצוי להסב את תשומת לב הילדים לקשר שבין התרגילים.) 2. הילדים פותרים משוואות חיסור שבכל אחת מהן השלם הוא 8. המשוואות כתובות לפי סדר תוצאותיהן. (רצוי להסב את תשומת לב התלמידים לקשר בין המשוואות.)
משך הפעילות: 10 דקות
הקובץ: פעילות 32
תיאור הפעילות: בכל סעיף הילדים פותרים תרגילים ומשוואות. יש קשר בין התרגילים ורצוי לעודד את הילדים למצוא אותו.
משך הפעילות: 10 דקות