תחום: היסטוריה
ספר: מסע אל העבר: יוון, רומא וירושלים
יחידה: יחידה 2 - יהודה והעולם ההלניסטי
פרק:
מספר הפעילויות: 3

הקובץ: ביהודה מתהוות שלוש כיתות - עמוד 79
תיאור הפעילות: הפעילות עוסקת במחלוקות שנוצרו במחנה המורדים וביצירתן של 3 "כיתות": הפרושים, הצדוקים והאיסיים.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): מבנה של סיבה ותוצאה, מבנה של בעד ונגד, שימוש במילות קישור, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות
הקובץ: האיסיים - כת קטנה ומבודדת - עמוד 80
תיאור הפעילות: הפעילות עוסקת בתיאור כת (קבוצת) האיסיים- אחת מ-3 ה"כיתות" שקמו בתקופת החשמונאים.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): מבנה של סיבה ותוצאה, שימוש במילות קישור, כתיבת סיכום, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות
הקובץ: לפרושים ולצדוקים השקפות שונות - עמוד 81
תיאור הפעילות: הפעילות עוסקת בתיאור כת הפרושים וכת הצדוקים ובהשוואה ביניהן.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): הפקת מידע מכותרות, מבנה של השוואה, פירושי מילים, שימוש במילות קישור, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות