תחום: מתמטיקה
ספר: שבילים כיתה ב'
יחידה: כפל וחילוק
פרק:
מספר הפעילויות: 20

הקובץ: פעילות 1
תיאור הפעילות: התלמידים ממלאים טבלה המבוססת על הכפולות של 8, ועל סמך הטבלה הם משלימים סדרות בקפיצות של 8.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 2
תיאור הפעילות: התלמידים עונים על שאלות וכותבים תרגילים מתאימים. הם יכולים להיעזר בסדרה הנתונה (כפולות של 8).
משך הפעילות: 30 דקות
הקובץ: פעילות 3
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים את סדרת הכפולות של 8 ונעזרים בה כשהם פותרים תרגילי כפל וחילוק. נוסף על כך הם פותרים תרגילי כפל וחילוק וכן תרגילי חיבור המבוססים על הכפולות של 8.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 4
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים את סדרת הכפולות של 8. בעזרת הסדרה הם פותרים תרגילי חילוק, ולכל תרגיל חילוק שפתרו הם כותבים תרגיל כפל מתאים.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 5
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים את שורת הכפולות של 8 בטבלת כפל. בעזרת שורת הכפל הם משלימים תבניות של גורמים ומכפלה, ולכל תבנית הם כותבים ארבעה תרגילים מתאימים.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 6
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים שורת הכפולות של 8 בטבלת כפל. בעזרת שורת הכפל הם פותרים תרגילי חילוק, ולכל תרגיל חילוק שפתרו הם מתאימים תרגילי כפל ותרגיל חילוק נוסף.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 7
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים את הכפולות של 8 בלוח כפל ונעזרים בו כשהם פותרים תרגילי כפל וחילוק.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 8
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים כפולות של 8 בטבלת כפל: נתון הגורם 8 ומשלימים את הגורם האחר או את המכפלה. הם יכולים להיעזר בטבלה כשהם פותרים תרגילים ומשוואות בהמשך הפעילות.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 9
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים כפולות של 8 בטבלת כפל. נוסף על כך הם פותרים תרגילי כפל וחילוק ומתאימים לכל תרגיל את הגורמים והמכפלה.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 10
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילי כפל. לכל תרגיל הם משלימים תבנית של גורמים ומכפלה וכותבים תרגיל חילוק מתאים. לאחר מכן הם פותרים תרגילי חילוק, מוצאים את הגורמים ואת המכפלה וכותבים תרגיל כפל מתאים.
משך הפעילות: 40 דקות
הקובץ: פעילות 11
תיאור הפעילות: בפעילות עוסקים במרובעים ובמתומנים. הפעילות מזמנת תרגול בכפולות של 4 ובכפולות של 8. אפשר לדון על הקשר בין הכפולות. (גם פעילות 12 עוסקת בנושא זה.)
משך הפעילות: 40 דקות
הקובץ: פעילות 12
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים בטבלת כפל את השורה של כפולות 4 ואת השורה של כפולות 8. הם פותרים תרגילים ומשוואות של כפל. רצוי לדון על הקשר שבין התרגילים. (גם פעילוות 11 עוסקת בנושא זה.)
משך הפעילות: 30 דקות
הקובץ: פעילות 13
תיאור הפעילות: התלמידים מתרגלים את הכפולות של 8 בעזרת ציורים של מתומנים.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 14
תיאור הפעילות: התלמידים מתרלים את הכפולות של 8.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 15
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים חלק משורת הכפולות של 8. הם משלימים תבניות של גורמים ומכפלה, ולכל תבנית הם כותבים ארבעה תרגילים מתאימים. לבסוף הם מתאימים תוצאות לתרגילי חילוק.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 16
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים חלק משורת הכפולות של 8 בטבלת כפל. הם משלימים תבניות של גורמים ומכפלה, ולכל תבנית הם כותבים תרגילים מתאימים. כמו כן הם פותרים תרגילי כפל נוספים.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 17
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים חלק משורת הכפולות של 8 בטבלת כפל. הם משלימים תבניות של גורמים ומכפלה, ולכל תבנית הם כותבים תרגילי כפל ותרגילי חילוק מתאימים. הם גם פותרים תרגילי חילוק המבוססים על הטבלה שהשלימו.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 18
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים משוואות כפל ומשוואות חילוק. הם יכולים להיעזר בתרגילים פתורים של כפל וחילוק.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 19
תיאור הפעילות: התלמידים עונים על שאלות שמתאימים להן תרגילי כפל ועל שאלות שמתאימים להן תרגילי חילוק (חילוק לחלקים שווים).
משך הפעילות: 30 דקות
הקובץ: פעילות 20
תיאור הפעילות: התלמידים עונים על שאלות שמתאימים להן תרגילי חילוק (חילוק לחלקים שווים).
משך הפעילות: 20 דקות