תחום: מתמטיקה
ספר: שבילים כיתה ב'
יחידה: כפל וחילוק
פרק:
מספר הפעילויות: 5

הקובץ: פעילות 1
תיאור הפעילות: התלמידים מתאימים תרגילי כפל למשבצות בלוח כפל חלקי.
משך הפעילות: 15 דקות
הקובץ: פעילות 2
תיאור הפעילות: התלמידים מתאימים תרגילי כפל ותרגילי חילוק למשבצות בלוח כפל חלקי.
משך הפעילות: 25 דקות
הקובץ: פעילות 3
תיאור הפעילות: התלמידים מתאימים תרגילי חילוק למשבצות בלוח כפל חלקי.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 4
תיאור הפעילות: התלמידים משלימים שורות ועמודות בלוח הכפל ונעזרים בהן כשהם פותרים תרגילי כפל ותרגילי חילוק.
משך הפעילות: 20 דקות
הקובץ: פעילות 5
תיאור הפעילות: התלמידים פותרים תרגילים ומשוואות של כפל בעזרת לוח הכפל. לאחר מכן התלמידים יכולים להיעזר בפתרון משוואת כפל כשהם פותרים תרגיל חילוק.
משך הפעילות: 20 דקות