תחום: חינוך לשוני
ספר: חינוך לשוני לכיתות ה-ו
יחידה: מידוע, תיאור והסבר
פרק:
מספר הפעילויות: 6

הקובץ: סיפורי בלשים
תיאור הפעילות: הפעילות עוסקת בתיאור הסיבות לפופולאריות הרבה של סיפורי הבלשים, שהגיבור בהם הוא שרלוק הולמס.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): מציאת הרעיון המרכזי, מבנה של סיבה ותוצאה, פירושי מילים, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 35 דקות
הקובץ: העיר ונציה שוקעת
תיאור הפעילות: הפעילות עוסקת בתיאור הסיבות לשקיעתה של העיר ונציה.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): הפקת מידע מכותרות, הפקת מידע מתמונות, מבנה של סיבה ותוצאה, מבנה של בעיה ופתרון, פירושי מילים, שימוש בסימני פיסוק, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות
הקובץ: דג מחליף צבעים
תיאור הפעילות: טקסט מידעי העוסק ב'דג הזיקית', תוך תיאור מאפייניו העיקריים.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): הבחנה בין הכללה ופרטים, מציאת הרעיון המרכזי, פירושי מילים, שימוש במילות קישור, שימוש בסימני פיסוק, ארגון מידע בתרשים או בטבלה, שאילת שאלות על הטקסט
משך הפעילות: 45 דקות
הקובץ: חידת הדינוזאורים
תיאור הפעילות: טקסט מידעי העוסק בסיבות האפשריות שהביאו להכחדת הדינוזאורים ולהיעלמותם מן העולם.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): הפקת מידע מכותרות, מבנה של סיבה ותוצאה, מבנה של תהליך, פירושי מילים, שימוש במילות קישור, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות
הקובץ: סחר המלח
תיאור הפעילות: טקסט מידעי העוסק בסחר המלח על היבטיו השונים.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): הפקת מידע מכותרות, מציאת הנושא הנדון, פירושי מילים, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות
הקובץ: הקרקס הראשון בעולם
תיאור הפעילות: טקסט מידעי העוסק במהות הקרקס הרומי העתיק בהשוואה לקרקס של ימינו.
הערות פדגוגיות (רשימת אסטרטגיות): מבנה של השוואה, שימוש בסימני פיסוק, כתיבת סיכום, ארגון מידע בתרשים או בטבלה
משך הפעילות: 45 דקות