תחום:

חינוך לשוני


ספר:

חינוך לשוני לכיתות ג-ד

מידוע, תיאור והסבר

טיעון ושכנוע

הפעלה

סיפור, שיתוף גרימת הנאה