פעילויות תלתן הועברו לאתר:
עוגן
http://ogen.cet.ac.il
הפעילויות מופיעות במדור "תוכנות וכלים", בתחומי הדעת השונים.